Panel DNA vyšetření (baktérie)
 • Chlamydia trachomatis
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Gardnerella vaginalis
 • Trichomonas vaginalis
 • Ureaplasma urealyticum
 • Ureaplasma parvum
 • Mycoplasma hominis
 • Mycoplasma genitalium

Panel komplexního vyšetření

 • DNA vyšetření (baktérie)
 • DNA vyšetření na HPV
 • Kultivační a mikroskopické vyšetření

O vyšetření močových infekcích a o laboratoři

Služby naší laboratoře

Naší specializací je odhalování příčin močových infekcí. Při vyšetření vzorků používáme nejmodernější metody DNA diagnostiky, které kombinujeme s moderními kultivačními a mikroskopickými metodami.

Naším cílem je provedení kvalitní komplexní diagnostiky pro močové infekce a příprava laboratorní zprávy pro vašeho lékaře.

 • DNA analýzy moče a spermatu
 • Kultivační vyšetření moče, stěrů a spermatu
 • Mikroskopické vyšetření moče a spermatu
 • Analýza a typizace rizikových papilomavirů u žen i mužů
 • Zajištění přípravy autovakcín
 • Poradenství v oblasti prevence močových infekcí

Námi nabízené vyšetření zahrnuje nejpřesnější možný způsob detekce mikroorganizmů pomocí DNA diagnostiky. Z moče bude izolována DNA a ta bude dále analyzována pomocí metody PCR (řetězová polymerázová reakce). Tato metoda dokáže zachytit pouze jeden mikroorganizmus v analyzovaném vzorku. Použitá metoda RealTime PCR navíc umožňuje kvantifikovat množství mikroorganizmů a zjistit tak, o jak závažnou infekci se jedná.

Při analýzách naše společnost využívá diagnostické soupravy EliGene s certifikací CE, která sama vyvinula, vyrábí a vyváží do celého světa. V našich laboratořích pracují přední odborníci na DNA diagnostiku. Naše laboratoř provádí uvedené analýzy pod certifikací systému ČSN EN ISO9001:2016 na těchto soupravách:

Kromě DNA vyšetření je v rámci konzultací nabízeno kultivační vyšetření pro baktérie jako jsou např.:

 • Streptococcus
 • Staphylococcus
 • Enterococcus
 • Escherichia coli

Elisabeth Pharmacon je nestátním zdravotnickým zařízením pro obor Lékařská mikrobiologie. Hrazení analýz zdravotními pojišťovnami u nás není možné.