O vyšetření močových infekcích a o laboratoři

O vyšetření močových infekcích a o laboratoři

25. 7. 2019 | Vše o testování

Služby naší laboratoře

Naší specializací je odhalování příčin močových infekcí. Při vyšetření vzorků používáme nejmodernější metody DNA diagnostiky, které kombinujeme s moderními kultivačními a mikroskopickými metodami.

Naším cílem je provedení kvalitní komplexní diagnostiky pro močové infekce a příprava laboratorní zprávy pro vašeho lékaře.

  • DNA analýzy moče a spermatu
  • Kultivační vyšetření moče, stěrů a spermatu
  • Mikroskopické vyšetření moče a spermatu
  • Analýza a typizace rizikových papilomavirů u žen i mužů
  • Zajištění přípravy autovakcín
  • Poradenství v oblasti prevence močových infekcí

Námi nabízené vyšetření zahrnuje nejpřesnější možný způsob detekce mikroorganizmů pomocí DNA diagnostiky. Z moče bude izolována DNA a ta bude dále analyzována pomocí metody PCR (řetězová polymerázová reakce). Tato metoda dokáže zachytit pouze jeden mikroorganizmus v analyzovaném vzorku. Použitá metoda RealTime PCR navíc umožňuje kvantifikovat množství mikroorganizmů a zjistit tak, o jak závažnou infekci se jedná.

Při analýzách naše společnost využívá diagnostické soupravy EliGene s certifikací CE, která sama vyvinula, vyrábí a vyváží do celého světa. V našich laboratořích pracují přední odborníci na DNA diagnostiku. Naše laboratoř provádí uvedené analýzy pod certifikací systému ČSN EN ISO9001:2008 na těchto soupravách:

Kromě DNA vyšetření je v rámci konzultací nabízeno kultivační vyšetření pro baktérie jako jsou např.:

  • Streptococcus
  • Staphylococcus
  • Enterococcus
  • Escherichia coli

Elisabeth Pharmacon je nestátním zdravotnickým zařízením pro obor Lékařská mikrobiologie. Naše služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jsou určeny pouze pro samoplátce.